Erfaringsseminar «Eksistensiell og åndelig omsorg i kommunehelsetjenesten»

FOUSAM-prosjekt «Eksistensiell og åndelig omsorg til alvorlig syke og døende i kommunehelsetjenesten» er inne i sitt siste år. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Tysvær kommune, Helse Fonna og Den norske kirke hvor fokuset har vært hvordan møte den alvorlig syke pasientens åndelige og eksistensielle behov. Tysvær kommune har vært vertskommune for prosjektet. Gjennom prosjektet får kommunehelsetjenesten ny kunnskap og inspirasjon til hvordan de på beste måte kan samhandle, gi omsorg og ivareta behovene til de alvorlig syke med mål om å gi de best mulig livskvalitet.

Torsdag 2. oktober 2014 ble arrangert et seminar i Aksdal kirke for å dele erfaringer fra prosjektet og for å gi motivasjon til  å bruke erfaringene på egen arbeidsplass.

«Dette er jo allerede en del av jobben vår, men likevel kan det være nyttig og godt å friske opp og bli kjent med nye, enkle virkemidler. Det handler mye om etikk og kommunikasjon, om å våge å være nær og lære hvordan en snakker med de alvorlig syke», sa prosjektleder Mette H. Austreim. Prosjektgruppen har valgt å benytte seg av modellen HOPE, som går ut på å finne pasientens kilde til håp og mening, om pasienten har en organisert religion/livssyn. Hvordan dette er utøvd, og hvilke effekt/innvirkning beslutninger ved livets slutt har på omsorgs/pleien som utøves.

Omsorgssjef i kommunen, daglig leder fra Kompetansesenteret i lindrende behandling i Helse Vest, prosjektledelsen, pårørende, sykepleiere, prest, bispedømmet og Kirkerådet bidro. Alle disse delte erfaringer fra podiet, og det kom fram at flere har gode erfaringer fra prosjektet, som det nå gjelder å få implementert i tjenestene.

«Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Pasienter har sagt at det er ting de ikke klarer å snakke med familien sin om, som det er godt å få delt med oss. Nå er det viktig at vi ikke slipper tak i dette, at vi husker på det hele tida og får det inn i rutinene våre. Me er 70 tilsette i området Nedstrand/Skjoldastraumen og de aller fleste av oss har blitt kursa i dette», fortalte Reidun Landråk fra Nedstrandstunet.

«På vår avdeling er det hovedvekt av pasienter med lungekreft og KOLS, mange av de er svært alvorlig syke og døende. En føler seg uansett makteslaus i slike situasjoner – uansett hvor lang erfaring en har. Det er tøft når en vet at de skal dø. Vi har hatt god nytte av dette prosjektet og lært mye. Tipsene til samtalene med disse pasientene har være konkrete og gode. Det er veldig bra, ofte blir det veldig diffust. Det handler om å våge å snakke åpent med pasientene, og bruke det vi har lært framover», sa Synnøve Gårder fra lungeavdelinga på Haugesund sykehus.

erfaringsseminar_02102014_1   erfaringsseminar_02102014_2
Reidun Landråk og Synnøve Gårder (bildene: Tysvær Bygdablad)

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.