Erfaringskonsulenter veiledet hverandre

Kollegaveiledning stod på programmet da FOUSAM arrangerte samling for erfaringskonsulentene 11. juni på Høgskolen på Vestlandet i Haugesund. Alle erfaringskonsulentene som er ansatt i kommuner eller på Distriktpsykiatrisk senter (DPS) i Helse Fonna var invitert og totalt var det 12 deltakere på samlingen.

– FOUSAM arrangerer disse samlingene tre ganger i året og målet er å knytte nettverk, inspirere hverandre og dele erfaringer. Det var erfaringskonsulentene selv som hadde ytret ønske om at kollegaveiledning ble satt på programmet. Det ble en vellykket samling der vi fikk satt fokus på en del viktige tema og utfordringer vi møter i jobbene våre, sier erfaringskonsulent i FOUSAM Liv Alsaker Sande.

20180611_samling_erfaringskonsulenter

11. juni arrangerte FOUSAM samling for erfaringskonsulentene som er ansatt i kommuner og Helse Fonna.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.