Erfaringskonsulenter samlet for å inspirere hverandre og dele erfaringer

Forventninger til rollen og hvordan bruke erfaringskompetansen? Det var viktige tema da FOUSAM arrangerte den tredje samlingen i nettverket for de som jobber som erfaringskonsulenter i distriktet vårt. Det er akkurat samme spørsmål som ble drøftet på den landsdekkende samlingen i slutten av november og viser dilemma med en helt ny yrkesgruppe som ansettes i spesialisthelsetjenesten og i kommuner. Målet med samlingen på Bjørgene utviklingssenter i Haugesund var å knytte nettverk, inspirere hverandre og dele erfaringer.

– En vellykket samling. Vi fikk satt fokus på en del viktige tema og utfordringer vi møter i jobbene våre, sier erfaringskonsulent i FOUSAM Liv Alsaker Sande.

Mellom andre tema ble verdigrunnlaget utarbeidet i Kommunenes Sentralforbund sitt læringsnettverk innen recovery ble delt i gruppa, og regnes som et viktig dokument å kjenne til for erfaringskonsulentene.

Det var ti erfaringskonsulenter fra både kommuner og Helse Fonna innen psykisk helse og rusfeltet som deltok på samlingen i Haugesund og målet er å treffes minst tre ganger i året. FOUSAM vil også arrangere en lignende samling der arbeidsgiverne til erfaringskonsulentene deltar.

Mer informasjon om brukermedvirkning finner du på FOUSAM sin nettside under www.fousam.no/samhandling/brukermedvirkning.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.