Erfaringskonferansen 2014

FoU-enhet for samhandling inviterer til

Erfaringskonferansen 2014 – Samhandling i gode pasientforløp

  • Tid: 10. april 2014, kl. 09:00-14:00
  • Sted: Høgskolen Stord/ Haugesund, Klingenbergvegen 8, Stord

Målgruppe: mellomledere (enhetsledere, driftsledere, avdelingsledere, virksomhetsledere) i helse- og omsorgstjenestene i kommuner, helseforetak og høgskole, bruker- og pårørenderepresentanter

Last ned programmet for mer informasjon.

Påmelding innen 8. april 2014. Meld deg på her.

Vel møtt!

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.