Erfaringskonferanse 2013

Delte erfaringer om samhandling

Onsdag 24. april 2013 arrangerte FoU-enheten i Helsetorgmodellen nok en erfaringskonferanse. Denne gang med et særskilt fokus på samhandling i prosjekt, brukermedvirkning, prosjekter innen rus og psykiatri og veien videre. I tillegg ble tilhørerne bedre kjent med FoU-enheten og hva denne kan bidra med inn ulike samhandlingsprosjekt.

Konferansen fant sted i den ærverdige bystyresalen på Haugesund rådhus.

erfaringskonferansen_2013

Last ned presentasjonene

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.