Erfaringskonferanse 2012

Spennende erfaringsutveksling

25. april 2012 arrangerte FoU-enheten i Helsetorgmodellen Erfaringskonferanse med fokus på formidling av resultater og erfaringer i de pågående delprosjektene i Helsetorgmodellen.

Første del av konferansen foregikk i auditoriet på Haugesund sjukehus. Godt over 100 registrerte deltakere, fra både høgskole, helseforetak, kommuner brukerutvalg og studenter, fikk presentert resultaterog erfaringer fra pågående prosjektaktivitet innenfor Helseteam for eldre, KOLS, lindrende behandling og rehabilitering.

Se hele programmet for konferansen her.

Deretter gikk veien til høgskolebygget for lunsj, musikk og parallellsesjoner med 12 ulike innlegg som gikk nærmere inn på tematikken fra hoveddelen.

Konferansen ble avsluttet med panelsamtale/erfaringsutveksling fra  styringsgruppa i Helsetorgmodellen, og avrundet av Tage Båtsvik (direktør, HSH).

FoU-enheten takker alle som deltok!

 

Last ned presentasjoner

Hovedinnlegg

Parallellsesjon Helseteam og hukommelsesteam

Parallellsesjon palliasjon og LMS

Parallellsesjon rehabilitering

 

Se bilder fra Erfaringskonferansen (klikk på bildet for å se større verjson)

erfaringskonferanse2012_arvid_birkeland  Arvid Birkeland, prosjektleder/førstelektor HSH

erfaringskonferanse2012_astrid_larsen  Astrid Larsen, prosjektleder Hjemmebasert rehabilitering Sunnhordland

erfaringskonferanse2012_berit_cronfalck  Berit Cronfalk, leder FoU-enheten Helsetorgmodellen

erfaringskonferanse2012_dag_helge_ronnevik  Dag Helge Rønnevik, prosjektleder Helseteam for eldre

erfaringskonferanse2012_foredrag  Fra foredrag

erfaringskonferanse2012_kari_ugland  Kari Ugland, samhandlingssjef i Helse Fonna

erfaringskonferanse2012_kjersti_tollaksen  Kjersti Tollaksen, prosjektleder KOLS

erfaringskonferanse2012_styringsgruppa  Styringsgruppa i Helsetorgmodellen

erfaringskonferanse2012_tina_aadland  Anne Kristin Ådland, prosjektleder Lindrende behandling

erfaringskonferanse2012_underholdning  Underholdninga på HSH

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.