En innholdsrik inspirasjonsdag i lindrende behandling

14. november 2013 arrangerte Helsetorgmodellens nettverk i palliasjon en spennende og innholdsrik inspirasjonsdag for helsepersonell som arbeider med alvorlig syke pasienter i livets sluttfase.

Tor Jacob Moe, psykiater og overlege ved Olavviken alderspsykiatriske sykehus, ledet 55 deltakere gjennom denne dagen med faglig innhold, refleksjon, gruppearbeid og diskusjoner i plenum.

Last ned Tor Jacob Moes presentasjon her.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.