Det gode møtet med ungdom!

Arbeider du i vaksenavdeling og møter ungdom som pasientar eller pårørande og opplever
det som  krevjande? Eller arbeider du med barn og unge, men opplever at samtalen med ungdom er utfordrande?

Da er dette eit tilbod du må få med deg! Her får du gode og enkle verktøy for din arbeidskvardag!

Lenke påmelding: https://www.deltager.no/treff_meg_ungdom

Se lenke til program her

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.