Den viktige samtalen – Å snakke med barn som har det vanskelig

20161124_kvalitetsdagene_helse_fonna

Høyr Linda Kvalvik i RVTS Vest – Ressurssenter for fagfolk på temaområda vald, traumer og sjølvmordsførebygging.

Linda er oppteken av at alle som jobbar med barn og foreldra deira skal halde barneperspektivet høgt. Kunnskap om god samtalemetodikk trengs for at fagfolk skal kjenne seg trygge nok til å snakke med barn som på ulike måtar gjer signal om vanskar. Ho har også særleg fokus på at barn som opplever omsorgssvikt, vald og overgrep skal få nødvendig hjelp og at det fins gode tiltak som kan hjelpe heile familien.

Velkommen, 24. november, klokka 9:00-12:00, Auditoriet Haugesund sjukehus.

Sjå alt som skjer under Kvalitetsdagane, www.helse-fonna.no/kvalitetsdagane

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.