Brukersamarbeid i fokus

Læring- og mestringsnettverket i FOUSAM har i mars 2015 sett brukersamarbeid på dagsorden og møtt brukarorganisasjonar i Odda, på Stord og i Haugesund.

Deltakarane utrykket entusiasme for tiltaket og var tydelege på at det å etablere møtepunkt i regi av FOUSAM var nyttig og noko dei gjerne ser blir gjentatt årleg. Å treffast styrkar og samarbeidet organisasjonane mellom og er viktig for å rekruttera nye brukermedverkerar som kan bidra i utviklingsarbeid både i kommunar og spesialisthelsetenesta.

stensletten_sande_dalen_2015

Her er nytilsett erfaringskonsulent i FOUSAM, Liv Alsaker Sande (i.m.) saman med to av dei tre brukarrepresenantane som har vore medarrangørar for turneen med brukarorganisasjonane. Desse vil alle vera viktige aktørar for å følgja opp innspela frå samlingane framover. Gerd Lise Dalen fra Brystkreftforeningen (t.h.) og Laila Stensletten frå Norges astma og allergiforbund (t.v.) er brukarrepresentantar i Læring- og mestringsnettverket og med i Brukerutvalet i Helse Fonna. Wenche Evensen frå Mental Helse var ikkje tilstades når bilete blei tatt.

Meir om samhandling med kommunane i Helse Fonna området finn du her på FOUSAM sin heimeside og i praksiseksempel frå Helse Fonna på www.mestring.no.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.