Avslutning av palliasjonsnettverket

Det er besluttet i Samhandlingsutvalget (SU) at Helsetorgmodellens palliasjonsnettverk skal legges ned. Nettverket kolliderer med nettverk til Kompetansesenteret for lindrende behandling (KLB-nettverk).

Fra kommuner og helseforetak sitter ressurspersoner i KLB-nettverket. Da blir det ofte de samme personene som er deltakere på samlinger og nettverksmøter med samme fokusområde. I tillegg tilbyr KLB-nettverket støtte i prosjektledelse.

Innenfor samarbeidsprosjekter mellom kommune, helseforetak og Høgskolen Stord/ Haugesund vil selvfølgelig FoU-enhet for samhandling bidra prosjektstøtte.

Det blir et avslutningsmøte i palliasjonsnettverket torsdag 3. april 2014, kl. 10:00-14:00, på Bjørgene Utviklingssenter. Påmelding til: astrid.haland@haugesund.kommune.no.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.