Åpningsseminaret til Familieambulatoriet

Barn og unge eksponert for alkohol og andre rusmidler i fosterlivet

Formålet med dagskurset er å gi innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig vekt på alkoholens virkning på fosteret. Skadevirkninger og praktiske konsekvenser/utfordringer for barnet og familien i hverdagen belyses.

Målgruppe er fagpersoner på føde/barselklinikk og barneavdeling, BUP, VOP, TSB, fastleger, helsesøstre, jordmødre, PPT, barnevern og andre som i sin arbeidshverdag møter barn og familier som har utfordringer i forhold til denne problematikken. Familier som har omsorg for barn med rusrelatert skade.

  • Tid: 11. februar 2015, kl. 09:30-15:30
  • Sted: Haugesund sykehus, auditoriet

Last ned programmet for mer informasjon.

Påmelding innen 27. 01.2015. Meld deg på her.

Kurset er et samarbeid mellom Kompetansesenter rus – region vest Stavanger, Rogaland A-senter, Familieambulatoriet Helse Fonna og Fylkesmannen i Rogaland.

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.