150 deltok på fagdagen «Samhandling – til barnets beste»

Rundt 150 deltok på fagdagen «Samhandling – til barnets beste. Barn som pårørende i kommuner og spesialisthelsetjeneste» Helse Fonna, Fylkesmannen i Rogaland, KoRus Vest, BarnsBeste og Haugalandsløftet arrangerte 20. november 2014. Les referat fra dagen på www. barnsbeste.no.
 .

Presentasjoner fra dagen

 

Om oss

FoU-enhet for samhandling er en felles forsknings- og utviklingsenhet mellom Helse Fonna, Høgskolen på Vestlandet og 18 kommuner i Helse Fonna regionen.

Besøksadresse

FoU-enhet for samhandling
ved Høgskolen på Vestlandet
Bjørnsonsgate 39, 5528 Haugesund
info@fousam.no

Prosjektsøknad

Har du en god idé til et prosjekt eller et utviklingsarbeid du skal i gang med? Send inn en prosjektsøknad. Skjemaet finner du her.